خانه ورزشی علیرضا بیرانوند؛ دروازه‌بانی بزرگ با اندیشه‌های کوچک