خانه اخبار ویژه علیرضا بیگی: اینترنت و ضعف‌های زیرساختی مردم را کلافه کرده