خانه اخبار ویژه علی دایی: در خریدهای پرسپولیس دخالتی نداشتم