خانه اخبار استانی علی فکی به ریاست هیئت ورزش‌های رزمی استان برگشت + عکس