خانه اخبار ویژه علی مطهری: ما که کمک به غزه نکردیم، مسلمان نیستیم!+عکس