خانه اخبار استانی عملیات ۶ ساعته و نجات کوهنورد گرفتار در کوههای دشتی