خانه اخبار ویژه عکسی از پناهیان در جلسه اقتصادی دولت رئیسی بعد از جنجال‌های اخیر