خانه اخبار ویژه عکسی که ثابت می‌کند ایران طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد