خانه اخبار ویژه عکس/ آخرین تصاویری که خبرنگار رویترز قبل از کشته شدن ثبت کرد