خانه اخبار ویژه عکس/ «آقایان» مرد مرموز مواد مخدر در زمان شاه