خانه اخبار ویژه عکس/ ابتکار عجیب یک هموطن برای تعمیر ماشینش!