خانه اخبار ویژه عکس/اتفاق خوب برای کاپیتان استقلال بعد از شب جنجالی اراک