خانه اخبار ویژه عکس/ اخراج عضو سرایا السلام به علت استقبال گرم از سردار قاآنی