خانه اخبار ویژه عکس/ ارتفاع برف در این استان به یک و نیم متر رسید