خانه اخبار ویژه عکس/ استقبال متفاوت ازبکی‌ها از نساجی مازندران