خانه اخبار ویژه عکس/ استوری خاص خرید خارجی پرسپولیس از سفر رئیس جمهور ایران