خانه اخبار ویژه عکس/ استوری عجیب آقای استاندار برای تقدیر از معاونش