خانه اخبار ویژه عکس/ استوری عربی عیسی آل‌کثیر برای کنار عبدالکریم حسن