خانه اخبار ویژه عکس/ استوری مرضیه برومند در حمایت از پزشکیان