خانه اخبار ویژه عکس/استوری کنایه‌آمیز نفیسه روشن در هواپیما