خانه اخبار ویژه عکس/ اسطوره پرسپولیس در کنار بازیگر دو آتشه استقلالی