خانه اخبار ویژه عکس/ اشتباه عجیب در جریان دیدار امیرعبداللهیان و زیاد نخاله