خانه اخبار ویژه عکس/اشتباه یک داروخانه، این مرد را نابینا کرد!