خانه اخبار ویژه عکس/ اقدام نگران کننده AFC درباره بازی سپاهان – الاتحاد