خانه اخبار ویژه عکس/امید ابراهیمی از تیم ملی خداحافظی کرد