خانه اخبار ویژه عکس/ اولین بسته‌بندی سیراب و شیردان بهداشتی در تهران