خانه اخبار ویژه عکس/ اولین تمرین جدی عیسی با پرسپولیس در دبی