خانه اخبار ویژه عکس/ این زن «دَدۀ گربۀ ناصرالدین‌شاه» بود و مالک محلۀ «اقدسیه» شد!