خانه اخبار ویژه عکس/ این مکان، قطعه‌ای از بهشت روی زمین است