خانه اخبار ویژه عکس/ بازیگر «بچه مهندس» ساکن کانادا است؟