خانه اخبار ویژه عکس/ بامزه‌ترین عکسی که از جشن حافظ ثبت شد