خانه اخبار ویژه عکس/ با اینکه از طلا گرانتر است طرفدار ندارد!