خانه اخبار ویژه عکس/ با شکارچی «تانک‌های افسانه‌ای» اسرائیل آشنا شوید!