خانه اخبار ویژه عکس/ برف نیمه اردیبهشت مدارس این شهر را تعطیل کرد