خانه اخبار ویژه عکس/ بلانکو شادی گل خاصش را به چه کسی تقدیم کرد؟