خانه اخبار ویژه عکس/بلایی که تگرگ بر سر خودروها در مشهد آورد