خانه اخبار ویژه عکس/ بنر سفید و عجیبی که برای این فیلم نصب شد!