خانه اخبار ویژه عکس/ بنر ویژه از ظریف و مسی در دست هوادار پزشکیان