خانه اخبار ویژه عکس/ بهروز وثوقی در کنار علی حاتمی