خانه اخبار ویژه عکس/بچه پولدارهای دهه شصت اینطوری به بقیه پُز می‌دادند