خانه اخبار ویژه عکس/ بیانیه AFC در حمایت از علیرضا فغانی