خانه اخبار ویژه عکس/ تانکر سوخت در تهران بعد از واژگونی وارد فروشگاه شد