خانه اخبار ویژه عکس/ تخریب یک ساختمان ۱۰ طبقه نوساز برای حفظ منظره کوه فوجی