خانه اخبار استانی عکس/ تراکت انتخابات ریاست جمهوری 1360 در بوشهر