خانه اخبار ویژه عکس/ تغییر چهره جدید اکبر عبدی با موهای رنگ شده