خانه اخبار ویژه عکس/ تفاوت قد عجیب این زوج در گینس ثبت شد