خانه اخبار ویژه عکس/ تمسخر مسی توسط باشگاه آمریکایی با یک پیتزا!