خانه اخبار ویژه عکس/ تولد خانم بازیگر ایرانی روی قایق در دبی