خانه اخبار ویژه عکس/ تولد نوزادی ترسناک و عجیب الخلقه در شیراز