خانه اخبار ویژه عکس/ تیپ خاص و اسپرت بهنوش طباطبایی در یک موزه